7.10.2021 14:29 Daniel Pospíšil (Zvičina, Czech Republic)

aspoň chvilka kochání konečně

GliderGRADIENT Golden 4 (EN B)
Route1.7 km (1.7 pt)
Duration0:09

+
XContest